Säkra din inomhusmiljö med radonmätning

Mätsäsongen för radon är här, och vi finns här för att stödja dig i att säkerställa en hälsosam och trygg inomhusmiljö. Den mest gynnsamma tiden för radonmätningar sträcker sig från oktober till april, det vill säga under eldningssäsongen. Med våra radonmätare kan du enkelt genomföra mätning på egen hand och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. En långtidsmätning som varar minst 60 dagar, från den 1 oktober till den 30 april, är det bästa sättet att mäta på. Om du behöver snabba preliminära resultat rekommenderar vi istället en korttidsmätning.

Radonmätning är det enda säkra sättet att försäkra sig om att din inomhusmiljö är fri från radon. Årligen drabbas ungefär 500 personer i Sverige av lungcancer till följd av radonexponering.

Det beräknas att omkring 325 000 svenska bostäder överskrider det fastställda gränsvärdet på 200 Bq/m3 för radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Att avgöra exakt hur hög radonhalten är går inte att göra utan en radonmätning.

Radon är en naturligt förekommande gas som finns i marken, luften och vattnet runt omkring oss. Gasen kan tränga in i våra bostäder från olika källor, inklusive marken, byggmaterial som blåbetong och ibland även från hushållsvattnet. För att fastställa radonhalten i ditt specifika hem är det därför nödvändigt att utföra en radonmätning.

Om du bor i hus/villa har du möjligheten att enkelt utföra din egen radonmätning. Följ dessa steg:

  • Beställ radondosor och följ de medföljande anvisningarna.
  • Placera ut dosorna enligt instruktionerna.
  • Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är avslutad.
  • Inom en vecka får du resultaten som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radonmätning.se erbjuder ackrediterade radonmätningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

  • Ackrediterad mätning enligt Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC.
  • Bästa telefonsupporten i Sverige.
  • Snabba svarstider.
  • Rabatterade priser.
  • Snabb leverans.

Ta kontroll över din inomhusmiljö och skapa en hälsosam och säker miljö för dig och dina nära och kära genom att beställa en radonmätning idag!